DOCIEPLENIE

Niczego nie znaleziono

Tytuł: Ocieplanie domu jednorodzinnego 

Metody i rodzaje stosowanych materiałów

Docieplenie budynku, oparte o nowoczesne rozwiązania techniczne i najnowsze materiały budowlane, może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej domu i ograniczenia wydatków na jego ogrzewanie. Ważne w tym przypadku jest docieplenie dachu, podłóg oraz ścian zewnętrznych, które mają wpływ na ciepłochronność budynku. W celu docieplenia ścian stosuje się trzy metody:

Metoda lekka mokra – bardzo często wykorzystywana, polegająca na przyklejeniu do ścian zewnętrznych warstwy styropianu lub też wełny mineralnej. Następnie materiał ten pokrywany jest cienkowarstwowym tynkiem. Ciężar warstwy ocieplenia wraz z tynkiem wynosi w tym przypadku tylko około 10-30 kg/m2, stąd metoda ta określana jest też jako lekka. Druga nazwa tej metody – „mokra” wynika z faktu, że wykorzystuje się w niej wodę do rozrobienia zaprawy klejowej i tynku.

Cienkowarstwowe tynki stosowany w tej metodzie po nałożeniu na ścianę, mają zwykle grubość 1-3 mm. Można wykorzystywać różne rodzaje tynków (akrylowe, mineralne, silikonowe, lub silikatowe):

  • Tynki akrylowe łatwo się nakłada i są one wytrzymałe na uderzenia. Charakteryzują się też szybkim czasem wiązania. Mogą być dodatkowym zabezpieczeniem przed pleśnią i glonami. Niestety posiadają też i słabsze strony, takie jak choćby: niska paroprzepuszczalność,  łatwo się brudzą i tracą właściwości pod wpływem promieni UV.
  • Tynki mineralne – charakteryzują się wysoką paroprzepuszczalnością i trwałością. Podobnie, jak tynki akrylowe też szybko się wiążą. Są jednocześnie najtańszym materiałem dostępnym na rynku. Mają niestety małą elastyczność i odporność na czyszczenie, a ich przygotowanie wymaga precyzji i odpowiedniego czasu.
  • Tynki silikonowe są stosunkowo drogie. Jednak są trwałe, wolniej się brudzą i łatwiej się je nakłada.
  • Ostatnia grupa to tynki silikatowe, które są wysoce elastyczne i odporne na glony i pleśń. Doskonale sprawdzają się także w zanieczyszczonym środowisku miejskim. Są odporne na różnego rodzaju związki chemiczne.

Metoda ciężka mokra – jest ona również oparta na wodzie, ale polega na ociepleniu ścian płytami izolacyjnymi i pokryciu ich ciężkim tynkiem cementowo – wapiennym na siatce metalowej. Może być też wykonana w oparciu o płyty z osłonięciem ich przymurówką z cegieł. Metoda ta jest wypierana przez metodę lekką.

Ta dwie technologie wymagają precyzji i fachowości wykonania. W dużym stopniu zależą też od warunków atmosferycznych. Prace dociepleniowe nie mogą być prowadzone przy temperaturze powietrza niższej niż 5°C ani wyższej niż 25°C. Przeszkodą jest tutaj również wiatr, a także zbyt duże nasłonecznienie.

Trzecia metoda lekka sucha może być stosowana o każdej porze roku. Polega ona na  przymocowaniu do ścian warstwy izolacji termicznej o grubości około 10-15 cm, pomiędzy listwami rusztu konstrukcyjnego, przy pomocy mechanicznej, czyli za pomocą gwoździ lub wkrętów. Do tego celu można wykorzystać również kołki plastikowe lub zszywki. Ocieplenie umieszczane jest  na ścianie w dwóch prostopadłych warstwach. Ta metoda może być stosowana do ocieplania różnego rodzaju ścian (murowanych, drewnianych) zarówno nowych budynków, jak też i przy termomodernizacji budynków starych. Jest ona prosta w wykonaniu i uniwersalna.

Starając się zwiększyć efektywność energetyczną naszego domu musimy też zwrócić uwagę na odpowiedni dobór materiału dociepleniowego. Na rynku dostępne są oprócz tradycyjnych produktów, tj. wełny i styropianu też i nowe alternatywne, doskonale izolujące materiały, takie jak Płyty poliizocyjanuratowe (PIR), czy mata laminowane folią metalizowaną. Znajdują one szerokie zastosowanie. Wykorzystywane są do docieplenia fundamentów, ścian zewnętrznych, oraz działowych, stropów i dachów płaskich oraz dachów skośnych, a także tarasów, czy balkonów. Są one efektywniejsze od tradycyjnych materiałów i pozwalają na oszczędne i długotrwałe użytkowanie domu.

***
Facebook Google Youtube