KOMIN

Niczego nie znaleziono

Tytuł: Kominy w domu jednorodzinnym

Funkcje i rodzaje kominów w budownictwie jednorodzinnym

Kominy stanowią trwały element każdego domu jednorodzinnego. Pełnią one dwie niezwykle ważne funkcje. Z jednej strony umożliwiają wymianę zużytego powietrza w pomieszczeniach, a z drugiej odpowiadają za bezpieczne ogrzewanie budynku przy wykorzystaniu palenisk opalanych paliwem stałym, gazowym lup płynnym (odprowadzają spaliny na zewnętrz, a także dostarczają świeże powietrze konieczne w procesie spalania). Kominy odpowiadają za jakość powietrza w naszym domu i właściwą jego wilgotność o każdej porze roku i w każdym pomieszczeniu (zwłaszcza w łazienkach i kuchni). Niesprawny system wentylacyjny prowadzi do zawilgocenia ścian budynku, okien i rozwoju szkodliwej dla naszego zdrowia pleśni, a także grzybów.

Na rynku możemy spotkać różnego rodzaju kominy, w zależności od materiału, z którego zostały one wykonane. Dobór odpowiednich materiałów uzależniony jest od tego, czy budujemy komin wentylacyjny, czy też komin spalinowy.

I tak wyróżniamy kominy:

  • Ceramiczne – składają się one z wewnętrznego wkładu z kamionki kwasoodpornej lub ceramiki szamotowe i znajdują zastosowanie głównie w kominach spalinowych, gdyż służą do odprowadzania spalin lub dymu,
  • Stalowe – wytworzone ze stali zwykle kwaso- i żaroodpornej i wykorzystywane do odprowadzania spalin z kotłów gazowych, olejowych, kominków itp.
  • Tradycyjne murowane – wykonane z cegły, doskonale sprawdzają się przy kotłach opalanych węglem, koksem, przy otwartych kominkach, a także piecach kaflowych.

Budowa komina powinna rozpocząć się na etapie wznoszenia ścian w budynku, chyba że zdecydujemy się na komin zewnętrznych, wówczas kolejność prac nie ma już takiego znaczenia.

Obecnie na rynku dostępne są łatwe i szybkie w montażu kominy systemowe. Składają się one z dwóch podstawowych elementów, tj. wkładu kominowego i obudowy komina. Wkład kominowy to inaczej rura odprowadzająca spaliny. Może być on wykonany z rur kamionkowych lub szamotowych, których wewnętrzna powierzchnia jest glazurowana. Dzięki temu wytrzymują one bardzo wysoką temperaturę i odporne są na kwasy, powstające w wyniku spalania. Wkłady te są też jedynym elementem w całym systemie kominowym, który ma bezpośredni kontakt ze spalinami, stąd też powinny spełniać następujące kryteria:

  • muszą być szczelne,
  • trwałe i odporne na ogień, a także odpowiednio dopasowane do rozwiązań budowlanych w budynku,
  • zapewniać łatwy dostęp do ich czyszczenia i przeglądów,
  • muszą też być w pełni chronione przed zamykaniem, odkształceniem termicznym, czy mechanicznym.
  • i umożliwiać zmniejszenie bezwładności cieplnej komina.

Warto też pamiętać, że jeśli decydujemy się na zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania, przy którym konieczne będzie użycie wkładu kominowego, to zazwyczaj może on być zamontowany w starym kominie. Trzeba jednak uwzględniać zalecenia producenta instalowanego kotła lub pieca.

Drugim, podstawowym elementem systemu kominowego jest obudowa komina. Składa się ona najczęściej z pustaków keramzytobetonowych lub ceramicznych, wewnątrz których umieszczany jest wkład.

Oprócz wkładu kominowego i obudowy komina konieczne jest wykorzystanie w systemie kominowych również i dodatkowych elementów, takich jak choćby: nasady kominowe, materiały termoizolacyjne, rury przyłączeniowe, kratki wywietrznikowe, czapki kominowe itp.

Oddanie do użytku systemu kominowego w nowo wybudowanym domu jednorodzinnym, wiąże się z koniecznością dokonania odbioru technicznego przez kominiarza, który dokonuje technicznego przeglądu wszystkich przewodów kominowych, zarówno dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych.

***
Facebook Google Youtube