FUNDAMENT

Niczego nie znaleziono

Fundament - Budownictwo jednorodzinne

Fundament w budowie domu jednorodzinnego to podstawa i bardzo istotna kwestia, do czego warto dobrze się przygotować i poznać, jakie rozwiązania oferuje nam rynek. Bo dobry, solidny i wytrzymały na warunki fundament to podstawa konstrukcyjna dająca długowieczność postawionemu domu.

Planując budowę domu i wybierając rodzaju fundamentu, zwróćmy przede wszystkim uwagę na poszczególne czynniki dotyczące stanu naszej działki budowlanej, takie jak:

- warunki gruntowe - tutaj zalecane są oględziny gruntu samodzielnie np. na postawie występującej roślinności lub profesjonalne badania geotechniczne oraz określenie głębokości wód gruntowych (niebezpieczne jest stawianie obiektu na gruncie nasypowym, czy organicznym typu torf oraz w pobliżu terenów zalewanych przez rzeki),

- wielkość i ciężar konstrukcji domu,

- sposób prowadzonych robót budowlanych.

Rodzaj fundamentu zależy od głębokości posadowienia (poziom wody gruntowej, rodzaj i głębokość gruntu, głębokość przemarzania gruntu, głębokość posadowienia budynków sąsiednich), jak również od wielkości domu i tego, czy ma być podpiwniczony, czy nie.

Fundamenty wykonuje się głównie z betonu i z żelbetonu, a ściany fundamentowe buduje się z bloczków betonowych, bądź keramzytowych. W budownictwie jednorodzinnym stosuje się przeważnie tylko ławy fundamentowe ze zbrojenia z prętów stalowych, które wypełnia się betonem do poziomu, a następnie stawia bloczki betonowe, czy pustaki szalunkowe stanowiące ściany konstrukcji.

Na ławę fundamentową składają się następujące elementy: deskowanie z mocowaniem, podsypka żwirowa lub chudy beton, strzemiona, folia budowlana, podłużne zbrojenie ławy, zawiesie zbrojenia oraz poprzeczka.

W przypadku domów z piwnicą na całej szerokości budynku stosuje się ławy betonowe oraz fundament schodkowy w przypadku domów częściowo podpiwniczonych. Ze względu na koszty, jak i na stabilność budynku zalecane jest podpiwniczenie całościowe budynku na równym poziomie. W przypadku domów z piwnicami bardzo ważne jest tu odprowadzenie wody za pomocą drenażu opaskowego oraz zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej.

Warto przy okazji budowy domu od fundamentów, pamiętać o izolacji cieplnej od podłoża, czy to izolacji warstwowej, jak w przypadku domów na palach: podsypka piaskowa, podkład stabilizujący, warstwa styropianu, izolacja podłogi, folia budowlana, jastrych, czy izolacji styropianem fundamentowym przy fundamentach bezpośrednich, czy płytowych.

Na gruntach o słabej nośności, bądź z obecnością wody, przy dużej wilgoci w podłożu, zalecana jest budowa domów niepodpiwniczonych, na fundamencie płytowym, dzięki któremu równomiernie rozłożony jest ciężar całego budynku. Łatwiej jest wtedy postawić całą konstrukcję domu na jednej żelbetowej płycie niż na słupach pod każdą ze ścian budynku. Jeżeli zastosujemy tu dobrą izolację, płyta będzie ocieplona, a dodatkowo wykonana zostanie dobrze warstwa stabilizująco-drenażowa, to nie będzie już konieczności zagłębiania fundamentu poniżej poziomu przemarzania, a ciepło nie będzie uciekać do gruntu przez ściany.

Fundamenty dzielimy zatem w zależności od występującego podłoża na działce budowlanej na:

- fundamenty bezpośrednie stawiane na ławie betonowej/żelbetowej na dobrym, "suchym" terenie,

- oraz fundamenty pośrednie na gruntach wymagających, z dużą wilgotnością, które stawiane są na słupach (lekkie konstrukcje budowlane), czy fundamenty podparte: na palach lub na studniach. Dobrym rozwiązaniem opisanym powyżej są tu też płytsze fundamenty płytowe.

Dla oszczędności często stosuje się część słup betonowy poniżej gruntu i deskowany powyżej. Najtrwalsze konstrukcje to oczywiście wylewki żelbetowe połączone ze stalowymi prętami zbrojeniowymi, co może nie jest najtańszym rozwiązaniem, ale pamiętajmy, że dom budujemy raz i dobrze, na długie lata, a często na całe życie.


Facebook Google Youtube