OGRZEWANIE

Niczego nie znaleziono

Tytuł: Ogrzewanie w domu jednorodzinnym

Wybór odpowiedniego systemu grzewczego

Wybór rodzaju ogrzewania należy do jednej, z najważniejszych decyzji przy budowie domu jednorodzinnego.  Warto więc zapoznać się z różnymi opcjami i wybrać najkorzystniejsze dla nas rozwiązanie. Jednym z najważniejszych czynników są zarówno koszty instalacji grzewczej, ale przede wszystkim późniejsze koszty związane z ogrzewaniem budynku. Kolejnym czynnikiem może być też wybór rozwiązań ekologicznych lub tych tradycyjnych, które wiążą się z emisją zanieczyszczeń.

Tradycyjne techniki grzewcze

W przypadku tej drugiej, tradycyjnej grupy rozwiązań grzewczych wyróżniamy:

 • ogrzewanie z wykorzystaniem kotłów na paliwa stałe, takie jak: węgiel, drewno, pellety (czyli sprasowane pod ciśnieniem odpady drzewne typu trociny, wióry, zrębki), brykiety (tj. sprasowana mieszanka opałowa, wytworzona z takich składników, jak: trociny, węgiel drzewny, torf, miał, czy słoma),
 • ogrzewanie z wykorzystaniem paliw płynnych i gazowych, typu: oleje napędowe, gaz płynny i ziemny,
 • ogrzewanie z wykorzystaniem energii elektrycznej.

Do rozwiązań ekologicznych, stosowanych w celu ogrzania domu jednorodzinnego należą:

 • ogrzewanie bazujące na innych, niż tradycyjne formach energii (np. energii słonecznej, energii geotermalnej, wód podziemnych, pomp ciepła, energii wiatrowej).

Możliwości grzewcze w oparciu o paliwa stałe to:

 • kotły na pellet,
 • kotły na ekogroszek,
 • kominki (z paleniskiem otwartym, lub zamkniętym z kasetą kominkową, a także z zamkniętym z wkładem kominowym),
 • kotły węglowe.

Rozwiązania stosowane przy paliwach płynnych i gazowych to:

 • piece gazowe,
 • kotły olejowe z zamkniętą komorą spalania,
 • kotły jedno- lub dwufunkcyjne,
 • kotły kondensacyjne (przetwarzające także spaliny na ciepło grzewcze).

Tradycyjne techniki grzewcze  wykorzystywane w domach jednorodzinnych  wiążą się niestety z emisją różnego rodzaju zanieczyszczeń. Najbardziej szkodliwe dla środowiska jest ogrzewanie węglowe i olejowe. Emisja dwutlenku węgla i tlenków azotu, a także tlenku węgla jest w przypadku tych systemów grzewczych najwyższa. Dodatkowo ogrzewanie węglowe wiąże się z bardzo wysoką emisją pyłów zawieszonych również szkodliwych dla zdrowia człowieka. Instalacja tradycyjnych, najprostszych technik grzewczych jest znacznie tańsza niż przykładowo rozwiązań ekologicznych.

Ogrzewanie ekologiczne

Jeśli zdecydujemy się na wybór najnowocześniejszego systemu grzewczego, tj. na zastosowanie ogrzewania ekologicznego, to musimy liczyć się ze sporą inwestycją, która zwróci się dopiero w dłuższym okresie czasu. Do najczęściej wykorzystywanych systemów grzewczych, opartych na naturalnych siłach energii należą:

 • kolektory słoneczne,
 • pompy ciepła,
 • a także kocioły kondensacyjne.

Instalacje te gwarantują wysoką oszczędność energii i zapewniają niskie koszty użytkowania.

Istnieje też możliwość wykorzystania mieszanych systemów grzewczych (np. częściowo tradycyjnych i częściowo ekologicznych).

Na koniec warto pamiętać, że ilość ciepła potrzebnego do ogrzania domu i ogrzania wody zależy od zastosowanych wcześniej rozwiązań budowlanych, takich jak choćby konstrukcja budynku, sposób izolacji cieplnej, czy od rodzaju użytych materiałów izolacyjnych (jak wełna mineralna, pianka szklana, czy styropian), a także od umiejscowienia i przekroju kanałów wentylacyjnych, rodzaju okien itp. Utrata ciepła może osiągać w takich przypadkach nawet do 70% energii, która w normalnych warunkach byłaby konieczna do ogrzania domu. Pamiętajmy aby już na etapie budowy podejmować takie decyzje, które przyczynią się do ograniczenia utraty ciepła z budynku. Takie działania wprawdzie mogą się wiązać z większą inwestycją środków finansowych, ale w dłuższej perspektywie umożliwią późniejszą minimalizację kosztów ogrzewania w sezonie grzewczym. 

***
Facebook Google Youtube